logolietuva

 

Asociacija „Infobalt“: „Lietuva pajudėjo link ambicingo tikslo“

Šį rudenį patys sau įrodėme, kad realiai galime tapti viena moderniausių  šalių pasaulyje technologijų srityje. Atrodo, mes pirmieji  įdiegėme mobiliojo parašo sprendimą. Nuo šiol kiekvienas Lietuvos gyventojas, galės mobiliuoju telefonu tvarkyti savo sąskaitą banke, tvirtinti elektroniu parašu dokumentus.

Kodėl šis pasiekimas toks svarbus?

  • Pirma: Įrodėme, kad pasitekę savo intelekto bei proto resursus, galime  tapti vieni iš lyderių pasaulyje mobilių technologijų pritaikyme. Prieš metus didžiavomės, kad esame vieni pirmųjų pasaulyje pagal mobilaus ryšio vartotojų skvarbą.  Dabar kiekybę paverčiame kokybe.
  • Antra: Pamatėme, kad bankai, telekomunikacinės bendrovės, bei valdžios institucijos pajėgios susitarti ir per metus idiegti labai sudėtingą projektą. Nei vienai Europos valstybei kol kas to padaryti nepavyko. Vadinasi galime veikti valingai ir  technologines vizijas paversti greitais rezultatais. Vyriausybė, bankai bei “Infobalt“ nariai, mobiliojo ryšio operatoriai 2006 metais išsikėlė konkretų tikslą – per trejus metus Lietuvoje mobiliuoju parašu turėtų naudotis nemažiau 300.000 tūkstančių piliečių.
  • Trečia: Mes pasukome labai konkurencingu keliu. Juo neišvengiamai žengs visos kitos šalys. Pasaulinė rinkos tyrimų kompanija „Gartner“ prognozuoja, kad 2012 metais ne mažiau 80 procentų įmonių personalo, dirbančio su informacija, ją peržiūrės ir apdoros mobiliuosiuose įrenginiuose. Kita tarptautinė rinkos tyrimų bendrovė IDC, tvirtina, kad 2010 metais iš viso mobiliaisiais sprendimais darbe naudosis 878 mln. žmonių.

„Infobalt“ asociacija, stebi realų progresą įvairiuose visuomenės bei verslo sektoriuose ir gali patvirtinti, kad Lietuva turi didžiulį neišnaudotą intelektualinį potencialą konkuruoti kaip lygus su lygiais Europoje ir pasaulyje, nes:

  • Lietuvos moksleiviai laimi prizines vietas pasaulinėse matematikos bei informatikos olimpiadose.
  • Lietuvos bendrovės sugeba eksportuoti mūsų krašte sukurtus unikalius technologinius produktus ne tik kaimyninėms Europos šalims, bet ir į Saudo Arabiją, Indiją, Azerbaidžaną, Lotynų Amerikos šalis. Aukštųjų technologijų eksportas 2006 metais viršijo 400 mln. litų ir turi didelį potencialą dar padidėti.
  • Elektroninės komercijos apimtys mūsų šalyje 2007 padidėjo daugiau nei  60 procentų.
  • Technologijų parkų atstovai gali pasigirti pirmasiais savo inovacijų rezultatais. Kauno technologijų ir mokslo parko “Technopolis” kūrėjai pristatė unikalias elektronines korteles, kurios galės būti naudojamos tiek transporto sektoriuose, tike kitose viešojo gyvenimo srityse.
  • Valstybinės  institucijos – “Sodra”, Muitinė bei Valstybinė mokesčių inspekcija bei kitos organizacijos  šiais metais vėl gerokai išplėtė savo elektroninių paslaugų paketą.
  • Nepriklausoma elektroninė žiniasklaida darosi vis įtakingesnė. Piliečiai patys formuluoja savo  nuomones, burdamiesi į skaitmenines bendruomenes. Ateityje jų autoritetas bei įtaka visuomenės gyvenimui turėtų tik stiprėti.

“Infobalt” Asociacijos  prezidentas Evaldas Kulbokas prezidentas įsitikinęs,  jog galima žymiai konstruktyviau judėti link didelių bei ambicingų tikslų: “Mažos šalys, neturinčios didelių gamtinių resursų, gali konkuruoti pasaulyje, pasitelkę savo intelekto bei proto resursus. Tachnologijos, šiuo atveju yra vienas iš intelekto svertų, kuris gali permesti  Lietuvą iš vidutiniokių į pirmaujančias pasaulio šalis. Be jokios abejonės, mes esame pajėgūs pasinaudoti pažangiausiais technologiniais sprendimais. Esame pajėgūs ir kurti inovatyvais technologijas bei jas eksportuoti pasaulyje. Tereikia didelio noro bei valios. Žinoma, kviesime jungtis prie šio svarbaus tikslo visuomenę, valdžios institucijas, Lietuvos verslą bei mokslo įstaigas.”

Apie asociaciją „Infobalt“

Asociacija „Infobalt“ vienija Lietuvos informacinių technologijų, ryšių ir elektronikos įmones bei moklos institucijas, siekdama atstovauti nacionalinį IRT sektorių. Asociacija dalyvauja sprendžiant strateginius sektoriaus plėtros klausimus bei daro įtaką sektoriaus raidai.

„Infobalt“ vienija 116 narių – Lietuvos įmones, institucijas, švietimo įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, veikiančias IT, telekomunikacijų, e.paslaugų ir kitose žinių visuomenės kūrimo srityse. Savo nariams asociacija atsovauja valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, skatina bendradarbiavimą bei bendrą veiklą rengiant ir įgyvendinant nacionalinę IRT sektoriaus plėtros strategiją. Kartu asociacija pabrėžia  bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir IRT sektoriaus svarbą bei inicijuoja tokio bendradarbiavimo veiklą.
Asociacija, siekdama nacionalinių įmonių bei Lietuvos rinkos konkurencingumo didinimo Europos Sąjungos bei pasaulinėje erdvėje, intensyviai dirba tarptautinio bendradarbiavimo srityje. „Infobalt“ yra tapusi tarptautinių IRT industrijos struktūrų EICTA ir WITSA nare, keičiasi žiniomis su Europos ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių atstovais.

„Infobalt“ veiklą aktyviai remia LR Vyriausybė bei atsakingos jos institucijos, metiniams renginiams asmeniškai dėmesį skiria LR Ministras Pirmininkas.

Technologijos Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje yra apie tūkstantis informacinių technologijų įmonių, kuriose dirba daugiau nei 15 tūkst. informatikos specialistų. Didžiausią indėlį į šalies ekonomiką įneša sparčiai besiplečiančios įmonės, teikiančios kompleksinius IRT sprendimus.

13 iš 20 Baltijos šalių didžiausių IT paslaugų įmonių įsikūrusios Lietuvoje. Šalyje veikia septyni universitetai, kasmet paruošiantys daugiau nei 1000 IT specialistų. Lietuvoje puikiai išvystyta elektroninės bankininkystės sistema, ja naudojasi per 80 proc. interneto vartotojų. Didžiuosiuose šalies miestuose gerai išvystytas viešųjų interneto prieigos centrų tinklas. Šalyje sukurta pažangiausia Baltijos šalyse telekomunikacijų infrastruktūra (įdiegta EDGE technologija, 3,6 Mbps greičio 3G mobiliojo ryšio infrastruktūra). Tarptautinės telekomunikacijų rinkos tyrimų agentūros „Informa Telecoms & Media“ duomenimis, Lietuvoje – didžiausia mobiliojo ryšio skverbtis pasaulyje (2005 m. metų pabaigoje ji siekė 138,5 proc.). 2005 m. Europos Komisijos ataskaitoje apie Elektroninių ryšių rinkas ir reguliavimą nurodoma, kad Lietuvoje yra mažiausios mobiliojo ryšio paslaugų kainos iš visų ES šalių. Su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusią veiklą vykdančios įmonės ypač sparčiai augo 2005 m. – tai susiję ir su valstybiniu lygiu suvokta šios veiklos srities svarba. IRT – vienas iš prioritetinių, Lietuvos ūkio raidai ypatingą reikšmę turinčių sektorių. Ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjunga informacinių technologijų plėtrą laiko prioritetine, nes technologinė pažanga, be kita ko, lemia ir sėkmingą žinių ekonomikos kūrimą.

„Infobalt“ paroda ir konferencija

Asociacija siekia suteikti Lietuvos IRT įmonėms, specialistams ir mokslininkams galimybę gauti informaciją apie inovatyvių technologijų kūrimo tendencijas tiesiai iš stambių tarptautinių kompanijų ir organizacijų atstovų, susipažinti su jų prognozėmis, pasiekimais, problemomis bei jų sprendimo būdais.. Šiuo  tikslu rengiamos tarptautinės konferencijos, kuriose dalyvauja Lietuvos valdžios, mokslo ir verslo atstovai, įtakingos užsienio kompanijos ir organizacijos, užmezgami perspektyvūs ryšiai.Kasmetinės „Infobalt“ parodos suteikia IRT įmonėms galimybę pristatyti savo įdirbį, kuriamas inovatyvias technologijas Lietuvos bendruomenei ir užsienio partneriams, leidžia įvertinti rinkos raidą ir perspektyvas, sukuria palankią aplinką strateginių iniciatyvų formavimui

www.infobalt.lt

 

Asociacija „Infobalt“ Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
Į viršų