English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

„INFOBALT“ veiklos programa

Tikslai:

 1. atstovauti nacionalinį IRT sektorių;
 2. dalyvauti sprendžiant strateginius sektoriaus raidos klausimus ir įtakoti vidinės rinkos plėtrą;
 3. skatinti IRT sektoriaus eksportą;
 4. plėsti visų visuomenės grupių švietimą IRT srityje.

Veiklos:

I. Informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos skatinimo veikla:

 1. Asociacijos ir jos narių interesų atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
 2. Intelektinės nuosavybės ir autorių teisių gynimas ir stebėsena;
 3. Bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir IRT sektoriaus stiprinimas.
 4. IRT sektoriaus eksporto programos įgyvendinimas ir stebėsena.

II. Asociacijos „INFOBALT“ komitetų ir partnerystės programų įgyvendinimo veikla:

 1. Eksporto skatinimo komiteto veikla;
 2. Švietimo, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo komiteto veikla;
 3. Laikmenų apmokestinimo darbo grupės veikla;
 4. LR Susisiekimo ministerijos ir asociacijos „INFOBALT“ partnerystės stiprinimo integruotų intelektinių transporto sistemų/informacinių ir ryšių technologijų ir informacinių technologijų priemonių diegimo srityje  - MEMORANDUMO įgyvendinimo veikla;
 5. LR Vidaus reikalų ministerijos ir asociacijos „INFOBALT“ partnerystės stiprinimo elektroninės valdžios, kibernetinio saugumo, IT projektų valdymo, visuomenės ir valstybės tarnautojų e-gebėjimų ugdymo, asmens tapatybės kortelėje esančių sertifikatų bei Viešųjų interneto prieigos taškų sistemos plėtros srityse - MEMORANDUMO įgyvendinimo veikla.

III. Projektinė veikla:

Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rengimas ir įgyvendinimas:

 1. Projekto, skirto asociacijos narių darbuotojų mokymams, įgyvendinimas;
 2. Studentų praktikų IRT sektoriaus įmonėse projekto įgyvendinimas;              
 3. MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo projekto įgyvendinimas, Baltijos regiono šalių BSR Stars programos projekto įgyvendinimas; 
 4. Bendrų projektų su „Visorių IT parku“ rengimas ir įgyvendinimas: parko plėtra, IT klasterių kūrimas, MTTP kompetencijos centro steigimas;
 5. Moksleivių skatinimo rinktis IRT studijas projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 6. E. švietimo, e. verslo, e. sveikatos skatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 7. Įvairių visuomenės grupių švietimo IRT srityje projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 8. Eksporto skatinimas, dalyvavimas parodose ir misijose.

IV. Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas:

 1. Narystė tarptautinėse IRT industrijos struktūrose Digital Europe, WITSA; 
 2. Bendradarbiavimas su atskirų valstybių nacionalinių IRT sektorių atstovais;
 3. Bendradarbiavimas su Lietuvos Pramoninkų konfederacija, Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva.

V. Asociacijos „INFOBALT” tęstiniai projektai:

 1. Viešųjų ryšių kampanija; 
 2. Kompiuterių programų registras;
 3. Verslo pusryčiai; 
 4. Konferencijos „INFOBALT 2011“;
 5. 12-asis „INFOBALT“ narių turistinis sąskrydis;
 6. 8-asis geriausio lietuviško IRT produkto konkursas.

VI. Asociacijos „INFOBALT” narių konferencija

Kasmetinis visuotinis narių susirinkimas

Atnaujinta: 2011.07.19

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos