English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Priemonė "Naujos galimybės"

Ūkio ministerija paskelbė priemonės "Naujos galimybės" (Ekonomikos augimo veiksmų programa) kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti.

Priemonės aprašymas

Priemonės tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Remiamos veiklos:

  • įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimas;
  • įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimai ir informacijos apie jų dalyvius įsigijimas;
  • rinkodaros medžiagos, galinčios įmonę padaryti žinomesnę užsienio rinkose, parengimas;
  • įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose parodose, prekybos mugėse ir panašiai;
  • eksporto rinkodaros specialistų įdarbinimas įmonėje.

Prašomos pagalbos dydis projektui: nuo 25.000 LT iki 200.000 LT. Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas: iki 70 proc.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

  • pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Tinkami pareiškėjai turi atitikti visas Priemonės Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Priemonės projektu finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1 –7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus (atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėju gali būti įmonė, veikianti ne mažiau kaip 2 metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip 2 metus);
  • partneriai: privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti galioja nuo 2009 m. balandžio 15 d. iki 2011 m. kovo 31 d. arba kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma viršija 110 mln. Lt

Kvietimo suma 100 mln. litų.

Daugiau informacijos apie priemonę „Naujos galimybės“ ir su ja susijusius dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra skyrius kvietime nurodytais adresais.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacija iki paskutinės paraiškų priėmimo ar kvietimo sustabdymo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau tel. (8 5) 2687403, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info (eta) lvpa.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Pagarbiai,
K.Murauskas
Pramonės ir verslo departamento direktorius LR Ūkio ministerija
tel.: 262 89 04
el. p.: k.murauskas (eta) ukmin.lt
www.ukmin.lt

Atnaujinta: 2009.05.25

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos