English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Nauja paslauga verslui sprendžiant ginčus - mediacija

Rugsėjo 28 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Vykdomosios direkcijos generalinis direktorius Gediminas Rainys pasirašė partnerystės sutartį su verslo mediatoriumi Šarūnu Mačiuliu. Mediacija tai galimybė pasiūlyti nariams įrankį ne teisminiu keliu spręsti ginčus bei nesutarimus, aktyviai dalyvaujant tarpininkui.

Verslas spręsdamas ginčus susiduria su ilgai trunkančiais teismų procesais, didelėmis bylinėjimosi išlaidomis ir nenuspėjama teismo baigtimi. Vakarų šalyse du trečdaliai kompanijų (tarp jų „Atlantic“, „Bell“, „Coca-Cola“, „Motorolla“, „Microsoft“ ir „Philip Morris“) jau 2000 metais įsipareigojo spręsti ginčus neteisminiu keliu. Mediacija, kaip vienas pagrindinių alternatyvių ginčų sprendimo būdų (ADR - Alternative Dispute Resolution) dėl savo efektyvumo jau pervadintas į EDR (Efficient Dispute Resolution).

Mediacija taikoma išspręsti nesutarimus (ginčus, konfliktus) tiek tarp juridinių, tiek tarp fizinių asmenų. Pasitelkę mediatorių, sumažinę emocijų krūvį ir patys aktyviai dalyvaudami, ginčo dalyviai gali priimti geresnį, pritaikytą jų individualiai situacijai sprendimą, nei tai be jų dalyvavimo padarytų, pvz., paskirtas teisėjas. Asmenys, dalyvavę ginčo/konflikto sprendime, jaučiasi atsakingi už susitarimo rezultatus ir jų vykdymą. Mediacijoje neįrodinėjama kaltė ir poelgiai nevertinami moraliniu aspektu. Darbas orientuotas į konflikto priežastis, kurios dažniausiai būna subjektyvios. Mediatoriaus (tarpininko) paslaugomis verslininkai naudojasi ne tik ginčų sprendimui, bet ir įvairių nestandartinių (nemokumo, kokybės, įsipareigojimo nevykdymo, bendrų sprendimų ir t.t.) situacijų atvejais su tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais ir kitais veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Mediatoriaus paslaugų pobūdis skiriasi nuo teisininko, bei turi svarių privalumų. Svarbiausi jų: taikių derybų pagalba išsaugomi santykiai (teismas dažnai supriešina); išlaikomas konfidencialumas (teismas viešas); sprendimą priima patys derybų dalyviai (teisme nusprendžia tesėjas); taupomas laikas (teismai trunka ilgai) ir išlaidos (advokatai, ekspertizės, įvairūs papildomi mokesčiai); dalyvavimas laisvanoriškas, dalyviai gali pasitraukti bet kuriuo momentu.

Anot LPK Vykdomosios direkcijos generalinio direktoriaus Gedimino Rainio „Esame moderni organizacija ir norime, kad vis daugiau įmonių ir asociacijų vadovų deleguotų nestandartinių situacijų sprendimus išoriniams vykdytojams, tokiu būdu taupytų savo laiką, lėšas, emocijas, koncentruotųsi į pagrindinę veiklą ir strateginių planų įgyvendinimą“.

Mediatoriaus paslaugų pobūdis skiriasi nuo teisininko, bei turi svarių privalumų. Svarbiausi jų:

 • taikių derybų pagalba išsaugomi santykiai (teismas dažnai supriešina);
 • išlaikomas konfidencialumas (teismas viešas);
 • sprendimą priima patys derybų dalyviai (teisme nusprendžia tesėjas);
 • taupomas laikas (teismai trunka ilgai) ir išlaidos (advokatai, ekspertai, įvairūs papildomi mokesčiai);
 • dalyvavimas laisvanoriškas, dalyviai gali pasitraukti bet kuriuo momentu.

Mediatoriaus paslaugos derybose:

 • užmegzti kontaktus ir susitarti su potencialiais partneriais, įvairių institucijų atstovais, konkurentais ir kitais reikiamais asmenimis;
 • padeda suformuoti poreikį, atstovauti ir išgryninti interesus, organizuoti ir pravesti derybas;
 • atstatyti nutrūkusią komunikaciją, konsultuoja kaip vėl susėsti prie derybų stalo.

Mediacijos ir teismo procesų palyginimas

Teismas

 • Dėmesio centre – praeitis. Ieškoma įkalčių, faktų, įrodymų. Aiškinamasi, kas teisus, kas ne. „Paskiriamas” kaltas. Konflikto priežastis nepanaikinama.
 • Teismo procesas yra viešas.
 • Teismo baigtis nežinoma. Lemia daug išorinių faktorių – advokatai, teisėjas, ekspertai, liudytojai. Dalyviai negali veikti sprendimo. Teismo pabaigoje vieni laimi, kiti pralaimi, be to, pripažįstami kaltais. Mažai kas sutinka būti kaltu.
 • Pralaimėjusi pusė ieško keršto galimybių tolesniu bylinėjimusi ar kitokiais veiksmais.
 • Dalyvavimas priverstinis, nustatytu laiku. Kalbėti galima tik teisėjui leidus, atsakant nustatyta forma tik į pateiktus klausimus. Niekas nesidomi emocijomis, nuomone, išgyvenimais ir pasiūlymais.
 • Naudojamasi bendromis, įstatymų numatytomis normomis. Straipsniai taikomi apibendrintai ir orientuoti tik į dalykinę ginčo pusę. Emocijos lieka nuslopintos, ir dažnai tai būna papildoma priežastis kerštui – kartais svarbesnė nei pralaimėtas procesas.
 • Neprognozuojama, dažnai labai ilga (kartais dėl kitos šalies vilkinimo) proceso eiga. Vidutiniškai 9-16 mėn., kai kuriais atvejais – keleri metai.
 • Vykstant procesui dažnai teismo sprendimu apribojami veiksmai ar veikla.
 • Neprognozuojamos teismo išlaidos, taip pat papildomos išlaidos advokatams, konsultantams ir, esant poreikiui, ekspertams.
 • Nagrinėjamas tik konkretus ieškinys. Nėra lankstumo.

Mediacija

 • Koncentracija į dabartį ir ateitį. Dėmesio centre – klausimas, kaip išspręsti konfliktą nesigilinant, kas kaltas, ir išsaugoti gerus santykius.
 • Mediacijos sesijos konfidencialios.
 • Baigtis priklauso nuo konflikto dalyvių. Jie patys kontroliuoja mediacijos eigą ir kartu priima sprendimą, kurį geranoriškai įsipareigoja vykdyti. Jie turi didesnę veiksmų laisvę. Sukuriama situacija, kurioje nėra pralaimėjusių ir kaltų.
 • Nėra pralaimėjusių, nėra priežasties kerštui. Po mediacijos dauguma atvejų, santykiai pagerėja.
 • Dalyvavimas laisvanoriškas. Užtenka laiko visiems pasisakyti. Nėra pasisakymo formų ir normų apribojimo. Galimybė pasidalyti emocijomis, samprotavimais.
 • Įsigilinama į kiekvieną konkretų atvejį. Atsižvelgiama ne tik į dalykinę, bet ir į emocinę reikalo pusę. Pasitelkus specialią bendravimo techniką „nuleidžiamas garas”, ištuštinama emocinė parako statinė, nėra psichologinio pralaimėjimo ir priežasčių kerštui.
 • Vidutiniška trukmė – nuo 3 sav. iki 3 mėn. Neapribojama veikla ir veiksmai. Jeigu veikla ar veiksmai ir pristabdomi, tai tik patiems dalyviams nusprendus.
 • Aiškios, nuo pat pirmo susitikimo suplanuojamos išlaidos. Apmokamos tik mediatoriaus / tarpininko paslaugos. aprastai šalys dalijasi išlaidas tarpusavyje.
 • Nagrinėjami dalyvių interesai. Yra lankstumas pasikeitus situacijai.

Šarūnas Mačiulis, 2007 metais Sankt Peterburgo konfliktų valdymo centre pagal bendrą Rusijos-Amerikos konfliktologijos programą, sudarytą Conflict Resolution, Research and Resource Institute, Inc. (CRI), įgijo socialinių ir visuomeninių konfliktų tarpininko (mediatoriaus) kvalifikaciją ir jau ketvirtus metus padeda Lietuvos verslo struktūroms valdyti konfliktus ir spręsti su interesais susijusias užduotis Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijos Federacijoje, Azerbaidžane, Turkmėnistane ir Kazachstane.

Daugiau informacijos:

Šarūnas Mačiulis,
mediatorius,
mob. 865533000,
media@mediator.lt,
www.mediator.lt

http://lpk.lt/lt/naujienos/nauja-paslauga-verslui-sprendziant-gincus-mediacija

Atnaujinta: 2011.10.17

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos