English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

ES aktyviai dirba ties tarpvalstybine e-ID sistema / Europos Komisija pristatė intelektinės nuosavybės teisių strategiją

Europos Komisijos padalinys INFSO inicijavo ir dalyvauja kuriant suderinamą visos Europos elektroninio identifikavimo sistemą. Europos Komisija pristatė intelektinės nuosavybės (IN ) teisių strategiją kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti

gegužės 20, Briuselis
Europos Komisijos padalinys INFSO inicijavo ir dalyvauja kuriant suderinamą visos Europos elektroninio identifikavimo sistemą
.
EK užsakymu yra parengta studija, kurioje identifikuojamsi svarbiausieji elementai kurie yra būtini suderinamai identifikavimo platformai leidžiančiai šalyse narėse teikti el. identifikavimo paslaugas. Pridedama trumpa studijos ataskaita.

Šios iniciatyvos pagrindu yra vykdomas fundamentalus Europinis projektas STORK, finansuojamas iš ES lėšų. Jo tikslas yra ES mastu įdiegti suderinamą sistemą eID atpažinimui ir autentifikacijai, kas leistų verslui, piliečiams ir valstybės tarnautojams naudoti jų šalies elektronines tapatybes priemones bet skurioje valstybėje narėje.
STORK projekto tikslas yra sukurti Europos eID suderinamumo platformą, kuri leistų piliečiams kurti naujus e-ryšius už valstybės sienų pateikiant tik savo šalies eID. Šiems e-ryšiams projekto metu bus panaudotas ir ištestuotas tarpvalstybinis vartotojo autentifikavimas.

Projektas susideda iš penkių pilotinių projektų, kurie naudos egzistuojančias valstybių paslaugas ES priklausančiose šalyse. Ilgainiui, papildomi paslaugų teikėjai bus prijungti prie platformos ir tokiu būdu bus padidintas prieinamas tarpvalstybinių paslaugų skaičius Europos vartotojams.

Tokiu būdu, ateityje pvz.. bus galima įkurti kompaniją, susigrąžinti mokesčius arba gauti universiteto dokumentus fiziškai nedalyvaujant kitoje šalyje. Viskas ko reikės norint pasiekti šias paslaugas bus asmeninių duomenų įvedimas pasinaudojant savo šalies eID, o STORK platforma gaus reikalingą patvirtinimą (autentifikaciją) iš rezidento valstybės.
Projekte STORK Lietuvą atstovauja VRM ministerija.  Daugiau apie projektą (liet. ir angl. k.) : https://stork.eid.lt/

gegužės 24 d.  Briuselis,
Europos Komisija pristatė intelektinės nuosavybės (IN ) teisių strategiją kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/630&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en . Strategija iš esmės pateikia EK planus artimiausiam laikotarpiui intelektinės nuosavybės srityse (autorių teisės, skaitmeninės bibliotekos, patentai, prekių ženklai ir t.t. bei IN teisių įgyvendinimas), kuriuose EK imasi ar imsis naujų priemonių ar jau esamų tobulinimo.
Kalbėdama apie daugiateritorinį autorių teisių licencijavimą, EK pastebi: „Nors daugumos autorių teisių apsaugos taikymo sritis iš esmės suderinta, teisės vis dar licencijuojamos valstybėse narėse. Kuriant skaitmeninę bendrąją rinką, būtina modernizuoti autorių teisių licencijavimą ir pajamų paskirstymą“ – tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Antroje 2011 m. pusėje Komisija pateiks pasiūlymą sukurti veiksmingo daugiateritorinio kolektyvinio autorių teisių administravimo teisinę sistemą, visų pirma muzikos sektoriuje. Ji taip pat nustatys bendras skaidraus valdymo ir pajamų paskirstymo taisykles. Antroje 2011 m. pusėje Komisija taip pat pradės konsultacijas įvairiais audiovizualinių kūrinių platinimo internetu klausimais. 

Taip pat paskelbtas   ES Komunikatas COM( 2011) 287 final  A Single Market for Intellectual Property Rights  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf, kuriame šie klausimai aptariami kiek detaliau. Kalbama, kad EK paskirs aukšto lygio Mediatorių (Tarpininką), kuriam bus pavesta ištirti galimus būdus, siekiant suderinti įvairius požiūrius ir metodikas dėl autorinės rinkliavos mokesčių įvairiose nacionalinėse sistemose, atsižvelgiant į tarpvalstybinį (cross-border) rinkliavos taikymą Europos vidaus rinkoje.

Atnaujinta: 2011.07.11

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos