English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Pritarta vieningo patento ES sukūrimui ir taikymui tarp ES valstybių narių

2011.03.10. Pritarta vieningo patento ES sukūrimui ir taikymui tarp ES valstybių narių

Europos Sąjungos Konkurencingumo Taryba  pritarė bendradarbiavimo procedūros dėl vieningo patento sukūrimo taikymui tarp ES valstybių narių.

Tvirtesnio bendradarbiavimo pasiūlymas buvo pateiktas 25 iš 27 ES valstybių narių, siekiant sukurti vieningą patentą, kuris galiotų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose. Europos Parlamentas pritarė šios procedūros naudojimui š.m. vasario 15 d. Visos ES valstybės narės, išskyrus Italiją ir Ispaniją, palaiko tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros naudojimą. Pagrindinis kliuvinys pasiekti vieningą sutarimą dėl ES patento sukūrimo yra kalbų, kuriomis galiotų vieningas patentas, skaičius.

Būsimo vieningo patento sistemos kalbų režimas remsis Europos patentų tarnybos (EPT) kalbų režimu, pagal kurį oficialios kalbos yra anglų, prancūzų ir vokiečių.

Šiuo metu egzistuojanti Europos patentų sistema reikalauja išduoto patento pripažinimo atskirai kiekvienoje EPK valstybėje narėje, taip pat patento vertimo į tos valstybės narės oficialią kalbą.

Būsimas vieningas patentas automatiškai galios visoje ES valstybių narių, dalyvaujančių bendradarbiavime, teritorijoje tokia EPT kalba, kuria bus išduotas.

2011.03.08.  Pateikta ETT nuomonė dėl Susitarimo dėl vieningos patentų ginčų nagrinėjimo sistemos

Europos Sąjungos Teisingumo teismas (ETT) pateikė išvadą dėl susitarimo dėl vieningos patentų ginčų nagrinėjimo sistemos sukūrimo (Europos ir Bendrijos patentų teismo įsteigimo) atitikimo Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ES sutarčių) nuostatoms. Susitarimo projekto pagrindinis tikslas – sukurti vieningą patentų ginčų nagrinėjimo sistemą, siekiant išvengti brangaus ir sudėtingo bylinėjimosi proceso, kuomet jis vyksta keliose valstybėse narėse, taip pat siekiant teisinio tikrumo išvengiant skirtingų teismų sprendimų. Europos ir Bendrijos patentų teismas pagal susitarimo projektą būtų turėjęs išimtinę kompetenciją bylose dėl Europos patentų (išduodamų EPT) ir ES patentų.  ETT nusprendė, kad susitarimas, kuriame tarptautiniam teismui, nesančiam ES institucinėje ir teisminėje sistemoje, suteikiama išskirtinė teisė nagrinėti ginčus dėl ES patento bei aiškinti ir taikyti šioje srityje ES teisę pakeistų ES ir valstybių narių institucijoms suteiktas galias, kurios yra būtinos pačios ES teisės esmės išsaugojimui.

Taigi ETT nuomone, siūlomas Susitarimas dėl vieningos patentų ginčų nagrinėjimo sistemos, toks, koks yra šiuo metu, neatitinka ES sutarčių nuostatų (visą ETT išvados tekstą anglų kalba galite rasti čia)

Susitarimo dėl Europos ir ES patentų teismo projektas Tarybos buvo parengtas 2007 metais iš naujo pradėjus diskusijas dėl patentų reformos. 2009 m. kovo mėnesį Komisija priėmė rekomendaciją Tarybai įgalioti Komisiją pradėti derybas dėl susitarimo projekto su valstybėmis, nesančiomis ES narėmis.

2009 m. birželį Taryba kreipėsi į ETT dėl šio susitarimo projekto atitikimo ES sutarčių nuostatoms. 2009 m. gruodį Taryba vienbalsiai patvirtino išvadas dėl išplėtotos patentų sistemos Europoje, kuriose taip pat buvo kalbama apie svarbius Europos patentų teismo sukūrimo klausimus. Derybos dėl ES patento sukūrimo žlugo 2010 metų pabaigoje, kadangi valstybės narės nesugebėjo vieningai susitarti dėl taikytino kalbų režimo. 2010 m. gruodžio 14 d., remdamasi 12 valstybių narių prašymu, Komisija pateikė pasiūlymą pritarti tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrai kuriant vieningo patento sistemą. Prie tvirtesnio bendradarbiavimo prisijungė 25 valstybės narės. Europos Parlamentas pritarė procedūros taikymui š.m. vasario 15 d., Taryba – š.m. kovo 10 d.

Infobalt informacija

Atnaujinta: 2011.07.11

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos