English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Lietuvos IT įmonės stiprina savo pozicijas tarptautiniuose mokymuose

Lietuvos IT įmonės dalyvaudamos tarptautiniuose mokymuose stiprina savo darbuotojų kompetencijas ir įgytų žinių pagrindu tobulina esamus ir kuria naujus produktus. Asociacijos "INFOBALT" vykdomame darbuotojų mokymų projekte dalyvaujančių UAB "Baltijos programinė įranga" ir UAB "Sekasoft" darbuotojai vyko į specialiuosius mokymus užsienyje ir įgijo žinių bei patirties, leidžiančios jų įmonėms stiprinti pozicijas IT srityje.

"INCOSE International Symposium – svarbiausias ir daugiausiai įtakos mūsų verslui 2010 metais turėjęs renginys, kuriame galėjo dalyvauti mūsų darbuotojai. Į šį simpoziumą susirenka stambių korporacijų bei mokslinių tyrimų kompanijų, tokių kaip NASA, Lockheed Martin, Boeing, Rolls Royce ar IBM atstovai, o jo metu dalyviai MBSE darbo grupėse diskutuoja apie esamus standartus bei nubrėžia būsimų standartų, nuo kurių priklauso daugelio kompanijų veikla ateityje, gaires", – simpoziumo mastą pristato Dainius Jakas, UAB "Baltijos programinė įranga" marketingo vadovas.

Asociacijos "INFOBALT" vykdomame mokymų projekte dalyvaujanti įmonė siekia sužinoti naujausius šios industrijos poreikius. "Dalyvaudami šiuose mokymuose įgijome reikalingų žinių kuriant sistemų inžinerijos modeliavimo priemonę MagicDraw SysML plugin ir sistemų modelių simuliavimo įrankį Cameo Simulation Toolkit. Žinios, įgytos susitikimų metu, reikalingos tobulinant esamus ir kuriant naujus produktus, kurie privalo naudoti naujausias pasaulinių standartų versijas ir modeliavimo metodus, tam, kad išlaikytų konkurencingumą ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkose", – teigia D. Jakas. Anot jo, UAB "Baltijos programinė įranga", JAV kompanijos "No Magic" atstovė Europos šalyse, ketina dalyvauti ir šių metų INCOSE simpoziume, nes dalyvavimo tokio masto renginiuose atnešama nauda yra akivaizdi.

UAB "Sekasoft" kvalifikuoti specialistai "XPages Bootcamp for Domino Developers" specializuotuose mokymuose įgijo žinių, kaip naujosios technologijos gali būti pritaikomos turimų produktų vystymui. "Mūsų įmonės darbuotojai gilino žinias web aplikacijų, mobiliųjų įrenginių sąsajų, duomenų atvaizdavimo ir valdymo komponentų kūrimo srityse naudojant įvairias technologijas, tokias kaip Dojo, AJAX, JQuery, XSP it kt. Mokymų metu įgytos žinios apie naujas IBM Lotus šeimos technologijas, perėjimą prie jų, teikiamas galimybes bei šių technologijų naudojimo standartus. Dalyvavimas mokymuose pagilino žinias panaudojant naujas XPages technologijas mūsų sukurtai dokumentų ir procesų valdymo sistemai tobulinti", – sako Vytautas Vaškevičius, UAB "Sekasoft" projektų direktorius.

Projektas "Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus" vyks iki 2012 m. balandžio 30 d. ir savo žinias bei įgūdžius tobulins 59 IRT sektoriaus įmonių darbuotojai. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-01-K priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564. Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama.

Apie asociaciją "INFOBALT":

Asociacija "INFOBALT" atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos "INFOBALT" tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. "INFOBALT" tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Kontaktinis asmuo:
Edmundas Žvirblis
Asociacijos „INFOBALT“ vykdomasis direktorius
Tel.: +370 686 55422
El. paštas: zvirblis (eta) infobalt.lt

Atnaujinta: 2011.02.21

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos