English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

"INFOBALT" vykdomi projektų valdymo mokymai padeda įmonėms gerinti veiklos procesus

Asociacijos "INFOBALT" vykdomo jos narių darbuotojų mokymų projekto pagrindinis tikslas yra tobulinti informacijos ir ryšių technologijų srityje dirbančių specialistų bei vadovų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus. UAB "Wilibox" ir UAB "HNIT-Baltic" darbuotojai š.m. spalio mėnesį dalyvavo "INFOBALT" rengiamuose projektų valdymo mokymuose ir juos įvertino esant vertingais tobulinant darbo procesą.

"UAB "Wilibox" kuria, gamina ir parduoda bevielio ryšio duomenų perdavimo įrangą. Kūrimo procesas yra sudėtingas, todėl valdomas remiantis projektų valdymo principais. Jaučiame poreikį mokinti ir tobulinti mūsų darbuotojus projektų valdymo srityje. Įmonėje jau turime projektų valdymo metodiką, bet tokie mokymai padeda pasitobulinti ir pasitikrinti, ar viską darome teisingai. Taip pat dalyvaujame kituose asociacijos "INFOBALT" rengiamuose mokymuose, taip siekdami užtikrinti, kad mūsų įmonės darbuotojai tobulintųsi srityse, kurios jiems yra aktualiausios," – teigia Vaidas Baronas, UAB "Wilibox" vadybininkas.

"Mūsų įmonė labai daug dėmesio skiria darbuotojų kompetencijų kėlimui ir atsižvelgdama į darbuotojų poreikius bei įmonės strateginius tikslus rengia įvairius mokymus. Asociacijos "INFOBALT" organizuotuose projektų valdymo mokymuose dalyvavę mūsų darbuotojai atnaujino turimas bei įgijo naujų žinių, kuriomis jie pasidalino įmonėje surengtame mokymų aptarime," – teigia Vaiva Vaikasaitė, UAB "HNIT-BALTIC" personalo vadybininkė.

Projektas "Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus" bus įgyvendinamas iki 2012 m. balandžio 30 d. ir savo žinias bei įgūdžius tobulins 1201 IRT sektoriaus įmonėse dirbantis specialistas.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-01-K priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564. Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama.

Apie asociaciją "INFOBALT":
Asociacija "INFOBALT" atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos "INFOBALT" tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. "INFOBALT" tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Kontaktinis asmuo:
Edmundas Žvirblis
Asociacijos „INFOBALT“ vykdantysis direktorius
Tel.: +370 686 55422
El. paštas: zvirblis (eta) infobalt.lt

 

Atnaujinta: 2010.12.22

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos