English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

"Sintagma" modernizavo nacionalinę vizų informacinę sistemą

2010 m. gruodžio 14 d. UAB "Sintagma" kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos įvykdė Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projekto tikslas – prisijungti prie Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS), modernizuojant Nacionalinę vizų informacinę sistemą ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą taip, kad jos atitiktų Centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei užtikrinti jų sklandžią tarpusavio sąveiką.

"Sintagmos" sukurtą Nacionalinę vizų informacinę sistemą, kuri atlieka visas vizų išdavimo funkcijas, naudoja Užsienio reikalų ministerija, konsulinės įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Centrinė vizų informacinė sistema yra vis dar kuriama ir plėtojama, o visos valstybės narės turi prisitaikyti prie jos keliamų reikalavimų per gana trumpą laikotarpį. Lietuvos Respublika jau sukurtos Nacionalinės vizų informacinės sistemos programinę įrangą privalo atnaujinti pagal visas naujas Centrinės vizų informacinės sistemos versijas.

Nacionalinė vizų informacinė sistema palengvins keitimąsi realiu laiku informacija tarp pasienio kontrolės postų, policijos pajėgų ir valstybių sienos apsaugos tarnybų visose ES valstybėse narėse. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos valdybos turės galimybę naudotis N.VIS sistema atlikdamos migracijos tarnybos funkcijas, pvz., pratęsdamos vizą turinčių asmenų buvimo Lietuvos Respublikoje laiką arba atsisakydamos pratęsti buvimo laiką, vykdydamos konsultacijas dėl vizų prašančių asmenų su kitomis šalimis-narėmis.

Prisijungimas prie Centrinės vizų informacinės sistemos suteikia galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus.

Modernizavimo metu 2010 metais į Užsieniečių registro Vizų modulį buvo iškelti vizų duomenys, sukaupti Užsienio reikalų ministerijoje. Tai užtikrina, kad vizų duomenys būtų kaupiami vienoje vietoje. Dabar Užsieniečių registro Vizų modulis yra vienintelis vizų duomenų registras, visos vizų tarnybos išduodant vizas dirba su Užsieniečių registru, pasienio kontrolės postams suteikiamos galimybės tikrinti biometrinių vizų galiojimą.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.499.190 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto. Projektas atitinka Išorės sienų fondo 2009 m. programos 4 prioriteto 5 veiksmą "Nacionalinės Vizų informacinės sistemos (VIS) vystymas".

Kontaktinis asmuo:
Albertas Šermokas
UAB „Sintagma” generalinis direktorius
Tel.: (8 5) 210 24 00

Raimundas Malaiška
Informatikos ir ryšių departamentas
prie LR vidaus reikalų ministerijos
direktorius
Tel. (8 5) 271 71 76

Atnaujinta: 2010.12.17

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos