English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Europos IRT technologijos turi lemiamos reiksmes ekonomikos augimui ir gerovei - teigiama vakar EK paskelbtoje Skaitmeninio konkurencingumo ataskaitoje

Europos Komisija paskelbė Skaitmeninio konkurencingumo ataskaitą. Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Europos informacinės ir ryšių technologijos turi lemiamos reikšmės ekonomikos augimui ir gerovei. Šios technologijos ir spartusis internetas keičia mūsų gyvenimą taip, kaip jį praėjusiame amžiuje pakeitė elektros energijos ir transporto tinklų plėtra.

ES naujienos

gegužės 17 d., Briuselis

Ataskaitoje išnagrinėta naujausia IRT srities raida, paaiškintos reikšmingos Europos skaitmeninės darbotvarkės sandaros ypatybės. Ši darbotvarkė – pirmoji esminė iniciatyva, kurią Europos Komisija netrukus pradės įgyvendinti pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“

Pagrindinė ekonomikos varomoji jėga

Ataskaitoje rašoma, kad IRT sektorius – viena iš pagrindinių Europos ekonomikos varomųjų jėgų. Nuo 1995 m. dėl technologijų pažangos ir investicijų į šį sektorių informacinės ir ryšių technologijos lėmė pusę našumo prieaugio Europos Sąjungoje. 2004–2007 m. duomenimis, dėl šių investicijų pastaruoju metu ėmė didėti ir kitų ekonomikos sektorių našumas. Papildoma IRT sektoriaus nauda Europos ekonomikai yra apie 600 mlrd. EUR (4,8 proc. BVP). Europos Sąjungoje šiam sektoriui skiriamas ketvirtadalis visų verslo investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tačiau Jungtinėse Amerikos Valstijose IRT nauda didesnė. Siekiant panašaus poveikio, Europoje būtina įgyvendinti struktūrines reformas ir vykdyti nuoseklią skaitmeninę darbotvarkę.

Europos skaitmeninė ekonomika stiprėja, o informacinės ir ryšių technologijos (IRT) vis daugiau naudojamos visuose ekonomikos sektoriuose ir kasdienio gyvenimo srityse. Per pastaruosius 15 metų pusę našumo prieaugio Europoje lėmė šių technologijų taikymas. Internetu reguliariai naudojasi šeši iš dešimties europiečių. Tačiau kad Europoje būtų išnaudojami visi galimi skaitmeninės ekonomikos privalumai, būtina aktyviau diegti spartesnį plačiajuostį ryšį ir užtikrinti patikimą internetą, lavinti piliečius ir skatinti diegti dar daugiau IRT inovacijų. Europos Komisija pasiūlys konkrečių šiose srityse taikytinų priemonių ir netrukus pradės įgyvendinti svarbiausią strategijos „Europa 2020“ iniciatyvą – Europos skaitmeninę darbotvarkę.

Skaitykite išsamų pranešimą spaudai (liet. kalba):  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/571&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en

Pilną ataskaitą, konkrečius duomenis apie Lietuvą bei kitas šalis: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789&utm_campaign=isp&utm_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=type-news

INFOBALT inf.

Atnaujinta: 2010.06.10

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos