English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

IVPK prie LR Vyriausybės ieško ekspertų

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieško ekspertų veikloms, susijusioms su ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės plėtros srityje administravimu

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV (toliau vadinama – IVPK), kaip tarpinė institucija, administruojanti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą informacinės visuomenės plėtros srityje, ieško ekspertų veikloms, susijusioms su šių funkcijų vykdymu. IVPK siekia sukurti aukštos kvalifikacijos ekspertų, kurių pagalbą prireikus galėtų pasitelkti vykdydamas pavestas funkcijas, CV duomenų bazę.

Ekspertinės pagalbos sritys:

 • Elektroninės valdžios paslaugos;
 • Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje;
 • Intelektualios valdymo sistemos;
 • Sąveikumas;
 • Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai;
 • Informacinių technologijų apsauga;
 • Mokslinių duomenų archyvai;
 • Elektroninės sveikatos paslaugos;
 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystė;
 • Valstybės pagalba;

Galimas veiklos pobūdis: IVPK Struktūrinių fondų administravimo skyriaus darbuotojų, Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos, Projektų atrankos komiteto, Paramos sutarčių keitimų komisijos ir kt. IVPK vidaus subjektų konsultavimas reikalavimų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių projektams, IVPK gaunamų paraiškų dėl projektų įtraukimo į valstybės projektų sąrašus vertinimo, projektuose numatomų technologinių ir funkcinių sprendimų įvertinimo ir kt. klausimais.  

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • ekspertinė patirtis nurodytoje ekspertinės pagalbos srityje (srityse);
 • gebėjimas analizuoti dokumentus,  daryti išvadas ir jas sklandžiai dėstyti raštu;
 • patirtis rengiant ir/arba vertinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus būtų privalumas.

Papildomi reikalavimai:

Siekiant išvengti interesų konflikto ir užtikrinti ekspertinės pagalbos teikimo proceso skaidrumą ir veiksmingumą, ekspertas, konsultuojantis tam tikrais ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje klausimais, negalės būti niekaip susijęs su projektu, dėl kurio bus pasitelkta eksperto pagalba, šio projekto paraiškų rengimu ar įgyvendinimu ar projekto vykdytoju.

Jei norite būti įtrauktas į mūsų duomenų bazę, maloniai prašome užpildyti nurodytą CV formą ir atsiųsti ją el. paštu g.paskauskaite (eta) ivpk.lt arba susisiekti su mumis telefonu (8 5) 2663989. Esant poreikiui ekspertai bus įdarbinami pagal DK arba autorinę darbo sutartį, terminuotam konkrečiam darbui atlikti.

Atnaujinta: 2010.06.10

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos