English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2007 m. III ketvirčio duomenis

2007-12-12, Vilnius. Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2007 m. trečiąjį ketvirtį. Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: http://www.rrt.lt.

Išskirtinos tokios svarbiausios tendencijos Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje: itin sparti plačiajuosčio ryšio plėtra, intensyvus UMTS tinklų vystymas; auga moderniomis technologijomis grindžiamų paslaugų - paketinio duomenų perdavimo, iliustruotų žinučių (MMS), IP telefonijos - vartojimas.

2007 m. III ketvirtį elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos paslaugų, kitų duomenų perdavimo paslaugų, fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų nuomos, kabelinės televizijos, mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, laidinio radijo veiklos bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo), palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 3,3 proc. ir sudarė 770,53 mln. Lt. Elektroninių ryšių rinka,  palyginti 2007 m. III ketvirtį su 2006 m. III ketvirčiu, išaugo 10,3 proc.

Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą per 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 7 proc. ir sudarė 106,7 mln. Lt, o palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, 2007 m. III ketvirtį investicijos išaugo 37,6 proc.

Interneto prieigos (naudojant kompiuterį) paslaugų abonentų skaičius laikotarpio pabaigoje buvo 524,5 tūkst. (t. y. 15,6 prijungimai prie interneto 100 gyventojų). Palyginti su 2007 m. II ketvirčio pabaiga, interneto abonentų skaičius išaugo 7,6 proc., o palyginti su 2006 m. III ketvirčio pabaiga - išaugo 59,4 proc. Iš bendro interneto abonentų
skaičiaus: 463,1 tūkst. (88,3 proc.) interneto prieigai naudojo plačiajuosčio ryšio technologijas, 6,4 tūkst. (1,3 proc.) buvo prisijungę prie interneto komutuojamomis ryšio linijomis, 54,6 tūkst. (10,4 proc.) – judriojo telefono ryšio tinklu, pagal fiksuotus mokėjimo planus, skirtus atsiskaityti už interneto prieigos paslaugas, naudojant kompiuterį.

Plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius per 2007 m. III ketvirtį išaugo 31,8 tūkstančio arba 7,4 proc., o per  metus – 46,9 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba 2007 m. III ketvirčio pabaigoje siekė 13,7 proc., per ketvirtį išaugo 0,9 procentinio punkto, o per metus – 4,4 procentinio punkto.

Bendra tiesioginio tarptautinio interneto ryšio kanalų sparta (Mb/s) 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 27,8 proc. ir sudarė 14801 Mb/s.

Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 7,6 proc. ir 2007 m. III ketvirtį sudarė 80,69 mln. Lt. Pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, išaugo 19,1 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį sudarė 361,79 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 11,93 mln. Lt. Palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, 2007 m. III ketvirtį bendrosios pajamos išaugo 2,4 proc., tačiau paslaugų teikėjų pajamos sumažėjo 4,8 proc. Judriojo telefono ryšio rinka 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, išaugo 12,3 proc.

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų (SIM kortelių) skaičius per 2007 m. III ketvirtį išaugo 1,0 proc. ir 2007 m. rugsėjo 30 d. siekė  4,89 mln., t. y. 145,0 abonentų 100 gyventojų. Per metus aktyvių abonentų skaičius išaugo 7,4 proc.

2007 m. rugsėjo 30 d. aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS paslaugomis, skaičius buvo 100,8 tūkst. (skaičiuojami aktyvūs judriojo telefono ryšio abonentai, kurie naudojo trečiosios kartos
(3G) telefonus). Apie 3 tūkst. šių abonentų pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Abonentų, kurie naudojosi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslauga, skaičius 2007 m. III ketvirtį sudarė 1385,5 tūkst. (8,6 proc. daugiau negu praeitą ketvirtį bei 19,7 proc. daugiau negu 2006 m. III ketvirtį).

2007 m. III ketvirtį buvo išsiųsta 4,3 proc. daugiau MMS (1,58 mln.) bei 8,8 proc. mažiau SMS (2164,86 mln.) negu 2007 m. II ketvirtį. Palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, 2007 m. III ketvirtį buvo išsiųsta 3,9 proc. mažiau SMS bei 82,4 proc. daugiau MMS.

Per 2007 m. III ketvirtį Lietuvos judriojo telefono ryšio operatoriai gavo leidimus naudoti 36 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis ir užregistravo 122 UMTS bazines stotis. Įskaičius naujas stotis, 2007 m.
rugsėjo 30 d. buvo išduoti leidimai naudoti 2287 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis ir užregistruotos 436 UMTS bazinės stotys. Per 2007 m. III ketvirtį GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo
1,6 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 37,7 proc.

2007 m. III ketvirtį pajamos iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, beveik nepakito ir sudarė 101,77 mln. Lt. Palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, 2007 m. III ketvirtį bendrosios pajamos sumažėjo 2,3 proc., alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 15,8 proc. 

Viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2007 m. III ketvirtį išaugo 1,1 tūkst. arba 0,1 proc. ir 2007 m. rugsėjo 30 d. sudarė 800,2 tūkst. Abonentų prieigai daugiausia buvo naudojamos metalinės vytos poros linijos (88,5 proc.), taip pat belaidžio ryšio linijos, kabelinės televizijos ir duomenų perdavimo tinklų linijos. Alternatyvių operatorių linijų skaičius per 2007 m. III ketvirtį išaugo 8,7 proc. ir ketvirčio pabaigoje buvo 14,0 tūkst.

Telefonijos, naudojant IP protokolą, paslaugomis 2007 m. III ketvirčio pabaigoje naudojosi apie 30,8 tūkst. abonentų; per III ketvirtį jų skaičius išaugo apie 11 proc., per metus – 2,2 karto. Daugiausia, naudojant IP protokolą, buvo teikiamos tarptautinių pokalbių paslaugos. Pajamos iš šių paslaugų per 2007 m. III ketvirtį sudarė apie 1,16 mln. Lt, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, šios pajamos išaugo 2,8 proc. Tarptautinių pokalbių, naudojant IP protokolą, srautai 2007 m. III ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 12,0 proc. ir sudarė 2,32 mln. min. (18 proc. visų tarptautinių pokalbių).

Iki 2007 m. III ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 184,7 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (3,8 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų) ir  8,3 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų.

Pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo per 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 3,5 proc. ir sudarė 14,2 mln. Lt. Pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, išaugo 19,1 proc.

2007 m. III ketvirtį kabelinės televizijos paslaugų teikimu vertėsi 50 ūkio subjektų, mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV) paslaugų teikimu – 5 ūkio subjektai. 2007 m. rugsėjo 30 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 351,7 tūkst. abonentų (per 2007 m. III ketvirtį išaugo 2,5 proc.), mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugomis – 25,3 tūkst. abonentų (per 2007 m. III ketvirtį sumažėjo 5,5 proc.). Pajamos iš šių paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, išaugo 2,6 proc. ir sudarė 18,07 mln. Lt. Pajamos iš kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį, palyginti su 2006 m. III ketvirčiu, išaugo 9,8 proc.

Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo 2007 m. III ketvirtį sudarė apie 6,26 mln. Lt. Palyginti su 2007 m. II ketvirčiu, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2007 m. III ketvirtį išaugo 4,2 proc., palyginti 2007 m. III ketvirtį su 2006 m. III ketvirčiu, ši rinka išaugo 22,3 proc.

 

Atnaujinta: 2007.12.12

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos