English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Lietuva išlieka viena pirmaujančių Europos valstybių pagal judriojo ryšio skverbtį

Judriojo ryšio skverbties Lietuvoje augimas 2006 metais išliko vienas didžiausių Europos Sąjungoje, nurodoma 2007 m. kovo 29 d. Europos Komisijos paskelbtoje 12-oje ataskaitoje apie elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą ir reguliavimo sistemos įgyvendinimą Europos Sąjungos šalyse. Lietuvoje judriojo ryšio paslaugų mažo ir vidutinio vartojimo krepšelio kaina yra viena mažiausių ES. Komisijos ataskaitoje taip pat pažymima, kad Lietuva yra tarp aktyviausiai besinaudojančių judriojo telefono ryšio numerio perkeliamumo paslauga.

Europos Komisijos ataskaitoje skelbiama, kad elektroninių ryšių sektorius visoje ES ir toliau išlieka labai dinamiškas. Investicijų į informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektorių apimtys Europoje yra didesnės nei Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Japonijoje. Dauguma fiksuoto ir judriojo ryšio operatorių palaipsniui atnaujina savo turimą infrastruktūrą, kad galėtų teikti didesnės spartos duomenų perdavimo ir konverguotas paslaugas.

Plėtojant internetinės televizijos ir televizijos judriuoju ryšiu paslaugas, turinys tampa vis svarbesniu faktoriumi visoje ES. Komisija akcentuoja vis didėjančią transliavimo paslaugų svarbą visoje Europoje ir būtinybę užtikrinti šios rinkos reguliavimo nešališkumo ir skaidrumo principus.

Infrastruktūrinė konkurencija ir efektyvus rinkos reguliavimas išlieka pagrindiniai rinkos plėtrą skatinantys veiksniai. Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos, kaip ir ankstesniais metais, sudarė didžiąją IRT sektoriaus dalį (44,5 proc. viso sektoriaus pajamų). Viso IRT sektoriaus augimas 2006 m. ES buvo 2.3 proc., o tai žemesnis rodiklis nei 2005 m., tačiau srauto rodikliai padidėjo visuose sektoriaus segmentuose.

Judriojo ryšio rinka kai kuriose ES šalyse jau pasiekė brandą, tačiau skverbties augimas vis dar stebimas visoje ES. Pagal judriojo ryšio skverbtį Lietuva (133 proc.) išlieka tarp trijų didžiausią skverbtį turinčių šalių – trečia po Liuksemburgo (171 proc.) ir Italijos (134 proc.).

Plačiajuosčio ryšio rinka ES yra sparčiausiai auganti elektroninių ryšių rinkos dalis. ES pajamų augimas iš plačiajuosčio ryšio svyruoja tarp 7,8 - 8,5 proc., plačiajuosčio ryšio linijų augimas praėjusiais metais buvo 39 proc. Palaipsniui auga plačiajuosčio ryšio teikimas judriojo ryšio tinklais (UMTS, HSDPA, CDMA, EDGE), ypač naujosiose ES narėse. Lietuvoje plačiajuosčio ryšio skverbtis siekė 9,3 proc., o istorinio operatoriaus užimama plačiajuosčio ryšio rinkos dalis yra mažesnė nei daugumoje kitų ES šalių (užima šeštą vietą). Lietuvoje xDSL technologijomis teikiamas plačiajuostis ryšys sudarė tik 49 proc., kai ES vidurkis yra 82 proc. Tai rodo, kad Lietuvoje yra viena intensyviausių ES infrastruktūrinė ir technologinė konkurencija plačiajuosčio ryšio rinkoje. Pagal šį rodiklį Lietuva yra ketvirtoje vietoje tarp ES šalių.

Ataskaitoje Lietuva taip pat minima kaip sėkmingai baigusi elektroninių ryšių rinkų tyrimus.

Europos Komisijos ataskaita skelbiama Komisijos tinklalapyje: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/12threport/index_en.htm

Kontaktinis asmuo:
Rasa Karalienė
Vyriausioji specialistė
Ryšių reguliavimo tarnyba
Tel.: +370 5 210 56 85
rkaraliene (eta) rrt.lt

 

Atnaujinta: 2007.04.02

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos