English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Internetas kaimo žmonėms tampa vis labiau prieinamas

Lietuvos kaimuose ir miesteliuose pernai įsteigusi 300 viešųjų interneto prieigos taškų, Vidaus reikalų ministerija pradėtą veiklą tęsia ir šiais metais. Įgyvendinant Vyriausybės programą, vykdomas ES Struktūrinių fondų ir LR Vyriausybės lėšomis finansuojamas projektas, kurio pagalba atokiausiuose mūsų šalies kaimuose 2006 m. - 2007 m. bus įkurta dar 400 tokių taškų. Taip pat bus atnaujinti anksčiau įkurti 83 viešieji interneto prieigos taškai – bus nupirkti spausdinimo įrenginiai bei papildomai dar 100 kompiuterių.

Šiuo metu rengiama ir derinama viešųjų pirkimo dokumentacija, ruošiamasi techninės įrangos tiekėjų atrankai, paraiškų rinkimui ir kt. Neužilgo bus paskelbtas konkursas projekto viešinimo, informavimo ir techninėms administravimo paslaugoms įsigyti. Bus sukurta techninė administravimo grupė, kuri paskelbs konkursą teikti paraiškas viešiesiems interneto prieigos taškams steigti. Paraiškas teikti galės įstaigos, atitinkančios projekto reikalavimus: seniūnijos, bibliotekos, mokyklos, bendruomenių centrai, kultūros namai. Siekiama užtikrinti, kad artimiausias viešosios interneto prieigos taškas kaimo gyventojams būtų nutolęs ne didesniu kaip 8 –10 km atstumu. Tokie taškai nebus kuriami ten, kur jie galėtų sudaryti konkurenciją jau esantiems arba kur bus kuriami mokamas paslaugas teikiantys interneto centrai. Planuojama, kad kiekviename naujai įsteigtame taške bus po 4 kompiuterius, multifunkcinį įrenginį (t.y. kopijuoklį, spausdintuvą ir skenavimo įrenginį), reikalingi baldai.

Šis ES Struktūrinių fondų ir LR Vyriausybės lėšomis finansuojamas projektas pradėtas įgyvendinti 2005 m. spalio 21 d. pasirašius trišalę paramos teikimo sutartį tarp Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV, VĮ Centrinė projektų valdymo agentūros ir Vidaus reikalų ministerijos.

Iki š.m. kovo 1 d. Lietuvoje iš viso jau veikė 475 viešieji interneto prieigos taškai, kuriuose iki šių metų lapkričio pabaigos internetas teikiamas nemokamai. Visuose kaimuose ir miesteliuose, kur įsteigiami viešojo interneto centrai, mokomąjį darbą atlieka ekspertai, supažindinantys centrų darbuotojus su kompiuterių bei interneto galimybėmis. Vėliau šie darbuotojai tampa savotiškais instruktoriais šių centrų lankytojams.

Naujai įkurtus centrus sujungus su jau veikiančiais viešojo interneto prieigos taškais į bendrą tinklą bei kartu su įsteigtais taškais bus įgyvendinta LR Vyriausybės nuostata – iki 2008 metų turėti mūsų šalyje vieningą ir tolygų 1000 centrų tinklą. Šia iniciatyva siekiame sudaryti galimybę kuo didesniam Lietuvos gyventojų skaičiui susipažinti ir nemokamai naudotis interneto galimybėmis bei elektroninės valdžios teikiamomis paslaugomis. Vidaus reikalų ministerija siekia, kad interneto plėtra visoje Lietuvos teritorijoje per trejus metus pasiektų Europos Sąjungos interneto sklaidos vidurkį.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija.

Atnaujinta: 2006.03.07

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos