English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Patvirtinta Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos Lietuvai administravimo tvarka

Kovo 2 d. Vyriausybės posėdyje buvo nutarta, kaip bus administruojamos Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal ES sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, lėšos ir sudarytas Vyriausybės Europos Sąjungos struktūrinės paramos komitetas.

Kovo 2 d. Vyriausybės posėdyje buvo nutarta, kaip bus administruojamos Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal ES sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, lėšos ir sudarytas Vyriausybės Europos Sąjungos struktūrinės paramos komitetas.

Įvertinęs Finansų ministerijos 2006 m. vasario 20 d. pateiktus du alternatyvius variantus Ministrų kabinetas sutarė, kad veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, vadovaujančiosios institucijos bei sertifikuojančios institucijos funkcijas ir toliau vykdys Finansų ministerija. Struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje - trys programos: žmoniškųjų išteklių plėtra, ekonomikos augimas ir sanglaudos skatinimas.

Europos Sąjungos lėšas skirstys aštuonios ministerijos (tarpinės institucijos): Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Ūkio bei Žemės ūkio ministerijos. Jos, be kitų funkcijų, nustatys investicijų prioritetus bei konkrečiam veiksmų programos priežiūros komitetui siūlys atitinkamus atrankos kriterijus. Tarpinės institucijos (atitinkamos ministerijos) pagal priežiūros komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus atrinks projektus bei skirs jiems paramą.

Finansų ministerija, kaip vadovaujanti institucija be kitų savo veiklos funkcijų organizuos veiksmų programų priežiūros komitetų veiklą, užtikrins, kad veiktų valdymo ir kontrolės sistemos bei prižiūrės, kad tarpinių institucijų priimami sprendimai atitiktų ES ir nacionalines taisykles, organizuos, kad pastebėti trūkumai būtų pašalinami.

Taip pat bus sudarytas Europos Sąjungos struktūrinės paramos komitetas

2004-2006 metų ir 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimo klausimams spręsti, kurį sudarys ES lėšas administruojančių institucijų vadovai, o jam vadovaus Ministras Pirmininkas.

Šaltinis: LR Vyriausybė.

Atnaujinta: 2006.03.07

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos