English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

STAR NET projektas

Asociacija Infobalt kartu su 15 partnerių iš 13 ES ir 3-jų būsimų narių nuo š.m. pradžios dalyvauja ES IST projekte STAR-NET (vykdomas pagal ES FP6 programą)


Apie STAR NET projektą

Asociacija Infobalt kartu su 15 partnerių iš 13 ES šalių (Graikija, Vokietija, Portugalija ir Estija, Latvija, Slovėnija, Slovakija, Čekija, Vengrija, Lenkija, Kipru, Malta) ir 3-jų būsimų (Rumunija, Bulgarija, Turkija) narių nuo š.m. dalyvauja ES IST projekte STAR-NET http://www.project-starnet.com. STAR-NET projektas vykdomas pagal ES FP 6 programą (trukmė 2,5 m.).

Tikslas: sukurti ir išvystyti profesionalią, subalansuotą ir ilgalaikę pagalbos SVV organizacijoms ir paslaugų infrastruktūrą, padėsiančią naujų šalių įmonėms pasisemti žinių ir dalyvauti ES iniciatyvose IST ir kitose panašiose programose informacinių sistemų technologijų srityje, veiksiančią ir projektui pasibaigus.

Nauda Infobalt įmonėms ir organizacijoms:

Šiuo projektu siekiama stimuliuoti įmonių ir akademinės visuomenės dalyvavimą ES IST ir kitose programose, tokiose kaip e-Ten, e-Content, Safer Internet ir t.t., t.y. pasinaudoti ES teikiamomos žiniomis ir jos finansine parama. FP6 IST programų finansavimui Europos Komisija yra paskyrusi 3,625 mln. Eurų.

Infobalt vaidmuo: šiame projekte Infobalt siekia savo nariams būti "dešiniąja ranka", t.y.

- padėti įmonei įvertinti jos galimybę dalyvauti ES projektuose;
- įvertinti jos technologinį potencialą (per technologinius auditus);
- įvertinti/išgryninti projekto idėją;
- padėti surasti partnerius iš kitų šalių;
- padėti parengti patį ES projektą;

Numatoma veikla:

Projekto eigoje planuojama per 2,5 m. inicijuoti apie 30 europinių projektų, iš kurių daliai jų vadovautų ir Lietuvos įmonės, kurios sėkmingai galėtų pasinaudoti šia ES finansine parama. Numatoma:

-iš Lietuvos parengti ne mažiau kaip 2 projektus (likusiuose 30-tyje
partneriais butų Lietuvos organizacijos)
-atlikti mūsų įmonėse ir organizacijose 12 technologinių auditų;
-atrinkti 40 įmonių ir organizacijų ir jas aplankyti
-suteikti eilę konsultacijų ir 8 patariamąsias sesijas įmonėse
-sukurti lietuvišką Star-NET tinklapį
-surengti renginį, skirtą Star-Net rezultatams pristatyti (planuojama 2006 m.)

Atnaujinta: 2005.07.14

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos