English  NariaiParodosSpaudos centras 
PradžiaApie musNaujienos Rinkos tyrimai 
 

Kaip IT kompanijoms pasinaudoti ES fondų parama

Europos Parlamento narė dr.Laima Andrikienė dalyvavo TD Baltic 2005 Forume, skirtame IT verslui ir produktams, kuriame skaitė pranešimą "Kaip informacinių technologijų kompanijoms pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama".

Savo pranešime Laima Andrikienė daugiausia dėmesio skyrė galimybėms Lietuvos informacinių technologijų kompanijoms pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama 2004-2006 m. laikotarpyje, ES prioritetams, kurie šiuo metu diskutuojami ir formuluojami naujajai finansinei perspektyvai - 2007-2013 m. laikotarpiui, Lisabonos strategijai, kuri yra pagrindinė ES politinės darbotvarkės strategija 2005-2010 metais, pasidalijo savo partyrimu, dalyvaujant europiniuose konkursuose dėl ES finansinės paramos.

L.Andrikienė nuosekliai siekia, kad būtų panaikintas informacijos stygius apie Europos Sąjungos fondus, apie galimybes šiais fondais pasinaudoti. L.Andrikienė taip pat kalbėjo apie Bendrąjį programavimo dokumentą 2004 - 2006 m., finansines Europos Sąjungos perspektyvas 2007 - 2013 metams.

Kalbėdama apie 2004-2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą, europarlamentarė apgailestavo, kad informacinėms technologijoms ("Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra") skirta nedaug - tik 5 proc. - Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų, apskritai žmogiškųjų išteklių plėtrai - tik 18 proc., o to tikrai nepakanka, kad Lietuva pasiektų savo tikslus ir neliktų ES užkampiu ar provincija.

"Lietuva turi skirti ypač didelį dėmesį vienai pagrindinių ES strategijų - Lisabonos strategijai. Šios strategijos tikslas - ekonomikos plėtra, naujų darbo vietų kūrimas, parama smulkiam ir vidutiniam verslui, moksliniams tyrimams. Strategijoje ypač daug dėmesio skiriama inovacijų kūrimui ir diegimui versle, fundamentiniams moksliniams tyrimams, ir neabejotina, kad informacinių technologijų bendrovės įgyvendinant šią strategiją Lietuvoje turės ir didesnes galimybes pasinaudoti ES fondų lėšomis, ir apskritai turės daug didesnę reikšmę, nei iki šiolei. 2007-2013 m. Lisabonos strategijai įgyvendinti planuojama skirti 132 milijardus eurų, ir Lietuva, siekdama tapti konkurencinga, dinamiška, žiniomis grindžiama ekonomika turėtų pasiimti jai priklausančią dalį", - sakė L. Andrikienė.

Dr.Laima Andrikienė akcentavo, kad Lietuvos prioritetai skiriasi nuo Lisabonos strategijos prioritetų. "Jeigu nesugebėsime prisiderinti prie Europos Sąjungos keliamų tikslų ir uždavinių, taip pat nukentėsime ir besidalindami Europos Sąjungos biudžetą, kurios dabar jau yra ir Lietuvos, kaip ES narės, biudžetas", - kalbėjo L. Andrikienė.

Europarlamentarė siūlė visomis įmanomomis priemonėmis įgyvendinti Lietuvoje Lisabonos strategijos tikslus, nes "mes nė vienas nenorime gyventi atsilikusioje, nekonkurencingoje valstybėje".

Lietuvos atstovė Europos Parlamente pasiūlė naujajame finansiniame laikotarpyje decentralizuoti ES struktūrinių fondų administravimą, sudaryti galimybes regionams, pasižymintiems gerais administraciniais gebėjimais (Vilnius, Kaunas, Panevėžys) leisti patiems nustatyti plėtros prioritetus, rengti ES struktūrinių fondų planavimo (programavimo) dokumentus ir patiems skirstyti ES struktūrinių fondų lėšas.

Kontaktinis asmuo:

Viktorija Paliulionienė

Padėjėja

Europarlamentarės L. Andrikienės biuras

telefonas: 8 5 212 23 60; faksas:

el.paštas: viktorijap@delfi.lt

Šis pranešimas paskelbtas per "BNS Kurjerio sistemą".

Atnaujinta: 2005.02.15

 

 

 

Greitai

-
Kontaktai Asociacija INFOBALT, Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas: (8-5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
^ Į viršų
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos