logo1 2003  |  
logo
english home mail
fonas
 

Rėmėjai:

Bitė Blue Bridge

MicrosoftSintagma

BOD    IBM

Informaciniai rėmėjai:

TV3   LR
ACM

Partneris:

Ūkio ministerija   IVPK

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

ITT sprendimų forumas parodoje „Infobalt 2004“ – tai ITT naujovių „birža“, veiksminga marketingo priemonė bei būdas įsitvirtinti vietinėje ir pasaulinėje ITT rinkose.

plakatas ITT sprendimų forumas parodoje „Infobalt 2004“ – tai ITT naujovių „birža“, veiksminga marketingo priemonė bei būdas įsitvirtinti vietinėje ir pasaulinėje ITT rinkose.  Svarbiausias forumo akcentas – Lietuvos ITT įmonių nauji produktai ir sprendimai, tarpšakinis skirtingų ekonomikos sričių bendradarbiavimas diegiant Lietuvos ūkyje modernias technologijas bei panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, Lietuvos IT mokslo laimėjimų diegimas į gamybą, jungtiniai užsienio šalių stendai parodoje ir IT lankytojai profesionalai iš užsienio. ITT sprendimų forumas – tai tradicinio ir naująsias technologijas kuriančio bei parduodančio verslo partnerystės stimulas. Šis pagrindinis žinių ekonomikos forumas ne tik Baltijos šalių regione, bet ir visoje Rytų ir Vidurio Europoje – savotiškas naujų technologijų eksporto katalizatorius. ITT sprendimų forumas turėtų sutelkti tiek Vakarų, tiek ir Rytų šalių ITT įmones.

Jungtiniai šalių stendai, tarptautinis ITT verslo kontaktų centras, Mokslo ir technologijų parkas, konferencijos „Informacinė visuomenė 2004“ seminarai, Lietuvos įmonių sukurti ITT sprendimai forumo dalyviams suteikia galimybę pasisemti novatoriškų idėjų bei išsakyti savąsiąs, užmegzti dalykinius ryšius, susipažinti su realiais Lietuvos bei užsienio vartotojų poreikiais, pristatyti jiems savo produktą, sudaro sąlygas sukviesti potencialius produkto vartotojus pagal atitinkamo produkto rinkos sektorius.

Paroda „Infobalt 2004“ taps ne tik svarbiausiu renginiu Lietuvos verslo ir „namų“ vartotojams – tai bus ir Baltijos regiono ITT profesionalų, įmonių bei organizacijų susitikimo vieta, naujų įmonių, konsorciumų ir tarptautinių projektų ITT srityje inicijavimo ir kūrimo priemonė. Šios parodos tikslas – skatinti verslo kontaktus tarp ITT įmonių, atstovaujančių „naujosioms rinkoms“ (NVS šalys, ES, Azijos šalys, Kinija, JAV, Izraelis), ir Lietuvos ITT įmonių. Tai leistų 2004–2006 metais padidinti Lietuvos ITT produkcijos ir paslaugų eksportą dvigubai (2003 metais eksportas sudarė apie 150 mln. Lt) bei investicijas į Lietuvos ITT rinką. 

2004-06-30

 
    
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, fax. 8 5 262 26 29, el.paštas: office (eta)infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės rezervuotos