Forum logo 2002  |  2001  |  2000
logo
english homemail
fonas
 
 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

ITT sprendimų forumas parodoje „Infobalt 2003“ – tai savotiška ITT naujovių birža, veiksminga marketingo priemonė ir naujų būdų įsitvirtinti vietinėje ir pasaulinėje ITT rinkoje paieškos. Parodoje dalyvauja dauguma Lietuvoje aktyviai veikiančių vietinių bei tarptautinių įmonių, užsienio ITT kompanijos, numatomi jungtiniai stendai (JAV, Švedijos, Vokietijos, Anglijos, Pietų Korėjos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Izraelio ir kitų šalių).

Forumo struktūra:

  • jungtiniai šalių stendai;
  • tarptautinis ITT verslo kontaktų centras;
  • Lietuvos įmonių sukurti ITT sprendimai;
  • mokslo ir technologijų parkas;
  • konferencijos „Informacijos visuomenė“ seminarai.

Forumo tikslai

Svarbiausias „Infobalt 2003“ akcentas – nauji Lietuvos ITT įmonių produktai ir sprendimai, tarpšakinis skirtingų ekonomikos sričių bendradarbiavimas diegiant į Lietuvos ūkį modernias technologijas bei panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, Lietuvos IT mokslo laimėjimų diegimas į gamybą, jungtiniai užsienio šalių stendai parodoje ir lankytojai profesionalai iš užsienio.

Paroda „Infobalt 2003“ bus ne tik svarbiausias renginys Lietuvos verslo ir „namų“ vartotojams, bet ir Baltijos regiono ITT profesionalų, įmonių bei organizacijų susitikimo vieta, naujų įmonių, konsorciumų ir tarptautinių projektų ITT srityje kūrimo ir iniciavimo priemonė. Parodos „Infobalt 2003“ tikslas - inicijuoti ITT įmonių, atstovaujančių „naujosioms rinkoms“ (NVS šalys, ES, Kinija, kitos Azijos šalys, JAV, Izraelis ir kt.), ir Lietuvos ITT įmonių verslo kontaktus, kurie leistų 2003 - 2004 metais padidinti Lietuvos ITT produkcijos ir paslaugų eksportą 100 proc. (2002 metais eksportas sudarė apie 120 mln. Lt), pritrauktų daugiau investicijų į Lietuvos ITT rinką.

2003-07-17

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos